Alla frågor och svar

Har du frågor kring Carplus? Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna.
Filtrera frågorna genom att välja kategori.

Det står att försäkring ingår, jag vill veta vad försäkringen innebär och vad som ingår i försäkringen. Var finner jag den informationen?

När du leasar en bil från Carplus.se är du alltid helförsäkrad.

Alla nya bilar, oavsett bilmärke, har tre års vagnskadegaranti inkluderat. Denna vagnskadegaranti är vad en motsvarande helförsäkring är för bilar som är äldre än tre år. Så vagnskadegaranti täcker med andra ord skador på bilens kaross. Att det heter garanti, och inte försäkring, är för att det är något som ingår kostnadsfritt (utöver självrisken) från biltillverkaren, dvs. de garanterar att täcka kostnaderna för skador som uppstår på karossen minus den självrisk man har.

Utöver denna vagnskadegaranti ingår en halvförsäkring som innehåller trafikförsäkring, försäkring mot glasskador, stöld, brand, rättsskydd, räddning, allrisk, kris, etc.

Halvförsäkringen tecknar vi i samarbete med Länsförsäkringar eller IF beroende på vilket märke man är intresserad av.

if-logo
Information om försäkringen från IF når du på if.se/carplus
Självrisker hittar du på if.se/privat/samarbeten/carplus/sjalvrisker—carplus
Läs IFs villkor och försäkringsbrev
Stor Bilextra ingår, information finner du HÄR under punkt 9.
Telefon: 08 541 707 60
Mail: skadeservice.carplus@info.se

Länsförsäkringar
Information om försäkringen från Länsförsäkringar finner du på lansförsakringar.se
Självrisker hittar du i Länsförsäkringars villkor och försäkringsbrev
MER-försäkring ingår, information finner du på HÄR
Telefon: 031 63 16 60

När du har frågor om din Vagnskadegaranti eller behöver göra en skadeanmälan kontakta biltillverkares officiella försäkringsbolag. På vår kontaktsida hittar du alla kontaktuppgifter!

Får jag föra ut en leasad bil utanför Sverige?

För färd utom Norden krävs hyresgivarens skriftliga medgivande.

För mer information kontakta vår kundtjänst på bilkundtjanst@dnb.se i god tid innan resa.

Får jag ställa av en leasad bil?

Du får tyvärr inte ställa av en leasad bil då försäkringen kommer att försvinna helt från bilen och så även vårt paketerbjudande. Leasingavtalet kommer inte heller att pausas om du ställer av bilen. 

Får jag teckna ett privatleasingavtal?

Du måste ha en tillsvidareanställning alternativt längre vikariat som sträcker sig över hyrestiden, inte ha några betalningsanmärkningar, inneha ett giltigt körkort och ha ett svenskt personnummer samt vara skriven i Sverige. Avtalet är personligt och det är inte möjligt att teckna ett avtal åt sina barn. Körkortsnummer kontrolleras alltid vid avtalssignering.

You must have a permanent contract or a longer temporary position that extends over the rental period, not have any payment remarks, hold a valid driving license and have a Swedish personal ID number and be written in Sweden. The agreement is personal and it is not possible to sign an agreement for their children. Driving license number is always checked when signing a contract.

Går det att teckna betalskydd på ett befintligt leasingavtal?

Nej tyvärr går det inte att teckna på bilar som har ett befintligt leasingavtal utan betalskydd. Betalskyddet blir du från och med 17 maj erbjuden i början av leasingavtalet och går tyvärr inte att koppla på igen efter att man avsagt sig det.

Hur avsäger man sig betalskyddet?

För att avsäga dig betalskyddet så kan du kontakta oss vardagar mellan 09:00-18:00 på 031 – 790 01 90 eller så använder du dig av vår chatt så hjälper vi dig personligen med att ta bort betalskyddet från ditt leasingavtal. Uppsägningen gäller tidigast från nästkommande månadsskifte efter uppsägningen.

Hur mycket kostar betalskyddet?

De första tre månaderna erbjuder vi en kostnadsfri kvalificeringsperiod där efter går betalskyddet över till en procentuell summa som beräknas på ditt leasingavtal. Läs mer om procentenheten och övriga villkor i ditt betalskydd.

Hur vet jag vilket betalskydd jag har?

Våra olika bilmärken har olika betalskydd därav kan du antingen ha betalskydd hos DNB Finans eller If Skadeförsäkring. Vilket betalskydd som tillhör din bil står i betalskyddsvillkoren, men skulle du känna dig osäker så har du möjlighet att skriva till oss i chatten så hjälper vi dig att ta reda på det.

I vilket skick skall jag lämna bilen vid återlämnandet?

Kom ihåg att det är du själv som ansvarar för hur din leasingbil sköts. Tar du väl hand om din bil har du möjlighet att undvika onödiga extra kostnader när det är dags att lämna tillbaka den. Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt.

Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos den levererande återförsäljaren/auktoriserad märkesverkstad.

När du återlämnar bilen ska den vara tvättad och rengjord, både ut- och invändigt.

Fordonshandlingar skall finnas tillgängliga (Registreringsbevis, bilprovningens besiktningsprotokoll, instruktionsböcker och servicebok.

All utrustning som levererades då bilen var ny ska finnas med och vara intakta. Exempel: alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul eller motsvarande utrustning, verktygssats, domkraft, ev skivor till navigator etc. Sommar- respektive vinterhjul placeras i bilen tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och hjulsidor.

Eventuella dekaler, klistermärken eller logotyper skall avlägsnas innan återlämnandet.

Efter återlämnande besiktigas din bil och du får en skriftlig rapport. Den anger eventuella skador som har konstaterats och som inte är att hänföra till normalt slitage samt kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för övermil enligt leasingkontraktet ska regleras när bilen återlämnas.

Läs mer i vår Återlämningsguide

Ingår fordonsskatt i privatleasingavtalet?

Nej, fordonsskatt ingår inte i privatleasingavtalet utan betalas av leasingtagaren.

No, vehicle tax is not included in the private leasing agreement but is paid by the lessee.

Jag har flyttat. Bör jag anmäla det till er?

Ja, det kan ni göra via ett flyttkort eller genom att kontakta kundtjänst på bilkundtjanst@dnb.se.

Jag har tappat bort min faktura. Vad ska jag göra?

Kontakta vår kundtjänst på bilkundtjanst@dnb.se

Kan jag avbryta kontraktet i förtid?

Ja, du har alltid rätt att säga upp leasingavtalet i förtid, men det är förknippat med en kostnad.

Kostnaden för att bryta avtalet i förtid uppgår till 40% av kvarvarande månadskostnaderna för den återstående leasingperioden. Om du väljer att säga upp avtalet under de första 12 månaderna så tillkommer det utöver ovan även 100% av månadskostnaderna från månadens uppsägning till månad 12.

Exempel: Om du säger upp avtalet månad 7 utgår det således en kostnad på 100% för månad 8,9,10,11 och 12. För månad 13-36 utgår därefter en kostnad om 40% av månadskostnaderna.

Exempel 2: Om du säger upp avtalet månad 18 så utgår en kostnad om 40% av de återstående månadskostnaderna för 19-36.

Om du väljer att säga upp avtalet när det återstår tre månader eller mindre kostar det 100% av månadskostnaden för de återstående månaderna.

Utöver ovan, kan det enligt avtal, även tillkomma eventuell kostnad för onormalt slitage och övermilskostnad för körda mil utöver den beräknade genomsnittliga körsträckan per månad. Genomsnittlig körsträcka beräknas genom att avtalad körsträcka divideras med leasingperioden.

För mer information eller vidare diskussion, kontakta den återförsäljare där du hämtade ut din bil.

Kan jag köpa bilen efter att mitt leasingkontrakt löpt ut?

Kontakta din levererande återförsäljare vid frågor som berör köp av leasingfordon efter återlämningen.

Kan jag välja en annan kontraktstid än 3 år?

För nya bilar gäller 3 år och max 6 000 mil totalt.

Är ni intresserad av en kortare period har vi lanserat ett nytt koncept ”Pre Owned” där vi erbjuder 18 månader på nästan nya bilar.

Kan jag överlåta mitt leasingkontrakt?

Överlåtelseförfrågan måste ställas till levererande återförsäljare då det är denna som äger bilen när hyresavtalet löper ut. Återförsäljaren tar sedan beslut om överlåtelse ihop med finansbolaget efter sedvanlig kreditprövning. En administrativ avgift vid en överlåtelse tillkommer.

Kan man koppla på betalskyddet igen efter att man har avsagt sig det?

Nej det går tyvärr inte. Betalskyddet blir du erbjuden i början av leasingavtalet och går tyvärr inte att koppla på igen efter att du avsagt dig det.

Kan månadskostnaden i mitt pågående avtal ändras?

Månadskostnaden kan förändras både uppåt och nedåt beroende på det rådande ränteläget då hyresgivarens/bankens upplåningskostnader samt kostnadsbild kan komma att ändras.

 

The monthly cost can change both upwards and downwards, depending on the prevailing interest rate situation as the bank’s borrowing costs may change.

 

Körkort, vad gäller?

Leasingtagaren/brukaren måste inneha ett giltigt körkort i Sverige under hela leasingperioden. Vid ansökan måste 4d nummer från körkort fyllas i. Har du ett utländskt körkort så måste det vara giltigt i Sverige under hela leasingperioden. Du kommer vid kontakten med återförsäljaren behöva lämna kopia på fram och baksidan av ditt körkort.  Utländska körkort är giltiga i Sverige ett år från det man blev folkbokförd i Sverige. Körkort från EES land samt Japan och Schweiz, kan man byta till ett Svenskt.

Är körkoret från annat land, så får du ta ett nytt Svenskt, på vanligt sätt.

Mer information finns på denna länk  https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/har-korkort/utlandska-korkort/korkort-fran-lander-utanfor-ees/

När skall jag återlämna bilen och hur går det till ?

Avtalet löper i 36 månader. Leveransmånaden är inte en del av 36-månadersperioden så den totala leasingperioden sträcker sig längre än 36 månader. Bilen ska återlämnas senast efter 36 månader den sista arbetsdagen i månaden. Om du känner dig osäker på när detta datum infaller så kan du se detta i ditt leasingavtal eller kontakta oss direkt i chatten så hjälper vi dig att ta fram det.

Säljaren hos levererande återförsäljaren kommer att kontakta dig cirka en månad innan återlämningsdagen. Innan återlämningsdagen kommer det att göras en besiktning och därefter en får du en skriftlig rapport. Den anger eventuella skador som har konstaterats och som inte är att hänföra till normalt slitage samt kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för övermil enligt leasingkontraktet ska regleras när bilen återlämnas. Om bilen är behäftat med en skada som är anmäld till försäkringsbolaget skall denna skada vara åtgärdad innan återlämningsdagen om det är möjligt.

Läs mer i vår Återlämningsguide

När du återlämnar bilen ska den vara tvättad och rengjord, både ut- och invändigt. Fordonshandlingar skall finnas tillgängliga (Registreringsbevis, bilprovningens besiktningsprotokoll, instruktionsböcker och servicebok.

All utrustning som levererades då bilen var ny ska finnas med och vara intakta. Exempel: alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul eller motsvarande utrustning, verktygssats, domkraft, ev skivor till navigator etc. Sommar- respektive vinterhjul placeras i bilen tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och hjulsidor.

Eventuella dekaler, klistermärken eller logotyper skall avlägsnas innan återlämnandet.

 

När vet jag att mitt autogiro är aktiverat?

När autogirot är godkänt framgår detta på din månatliga faktura. På inbetalningsavin är OCR-numret ersatt med information om att ovanstående belopp kommer debiteras via autogiro.

Om det händer något de första tre månaderna?

Betalskyddet har olika karenstider för det som försäkringen lämnar ersättning för. Läs mer om vilka karenstider som finns för respektive ersättning i ditt betalskydd.

Vad ersätter betalskyddet?

Betalskyddet kan bl.a lämna ersättning för:

 • Olycksfall eller sjukdom som har uppstått under försäkringsperioden
 • Sjukskrivning som inte var känd vid inträdet i försäkringen
 • Arbetslöshet som har uppkommit under försäkringsperioden och som du inte hade kännedom om vid inträdet i försäkringen
 • Dödsfall under försäkringsperioden

Se respektive villkor för DNB eller If, beroende på vad ditt bilmärke är kopplat till, för vidare information om ditt betalskydd och vad det ersätter.

Vad gäller under avtalstiden?

Tar du väl hand om bilen har du möjlighet att undvika onödiga kostnader när det är dags att lämna tillbaka den. Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt. Håller du dig inom avtalad körsträcka slipper du övermilsdebitering.

Vad har jag för självrisk vid skador?

Alla biltillverkare har individuella självrisker på vagnskadegarantin, men dessa brukar generellt ligga på cirka 6000-8000 kr och är samma för både köp eller leasing. Den exakta självrisken på den bilmodell du är intresserad av kan du få svar av säljaren av bilen eller om du kontaktar oss i chatten så hjälper vi dig ta reda på detta.

Beroende på vilket märke du har ingår halvförsäkringen antingen från IF eller Länsförsäkringar.

För BMW, MINI, Renault och Tesla:

if-logo

Självriskerna för halvförsäkringen med STOR Bilextra via IF finner du på if.se/privat/samarbeten/carplus/sjalvrisker—carplus

För alla andra märken:

Länsförsäkringar

Självriskerna för halvförsäkringen med MER via Länsförsäkringar är enligt följande:
Bilar som levererats efter 1/5 2018 Läs Länsförsäkringars villkor och försäkringsbrev

Bilar som levererats innan 30/4 2018 Läs Länsförsäkringars villkor och försäkringsbrev

Om du har mer frågor om den försäkring som ingår så kontakta Länsförsäkringar på 031-63 16 60, hänvisa till Carplus bilförsäkring.

All car manufacturers have individual deductibles on the cart damage guarantee, but these usually tend to be around SEK 6000-8000 and are the same for both purchase or leasing. The exact deductible of the car model you are interested in can be answered by the seller of the car or if you contact us in the chat, we will help you find out about this.

Vad händer om jag inte servar bilen?

Det är viktigt att bilen genomgår service och sköts enligt anvisningarna i bilens serviceplan/servicebok.

Utebliven eller felaktigt utförd service resulterar i att garantier upphör gälla, detta medför extra kostnader och värdeminskning för leverantör/leasinggivare och du som leasetagare kommer krävas på ersättning.

Vad händer om jag kör mer än avtalad körsträcka?

Om ni kör mer än avtalade mil så kostar övermilen er 12 kr per mil.

Vad händer vid dödsfall?

Vid dödsfall tillfaller avtalet det dödsbo som upprättas. Kontakta kundtjänst på bilkundtjanst@dnb.se alternativt 08-473 47 10 så hjälper vi till.

Vad ingår i leasingavgiften?

I leasingavgiften ingår utöver månatlig hyra för fordonet, försäkring genom Länsförsäkringar och service under 36 månader och avtalad körsträcka genom levererande återförsäljare.

Vad ingår i MER-försäkringen

MER-försäkring – En trygghet för dig som snabbt måste ha hyrbil

Gäller från 2017-05-01

MER-FÖRSÄKRING FÖR-/EFTERKÖPSINFORMATION

MER-försäkringen ingår till din Carplus-bilförsäkring i nytecknade avtal fr o m 2017-05-01 och med den får du råd att hyra bil om något plötsligt händer
med din egen bil så att den inte går att köra. Det gäller till exempel:

 • Om den går sönder.
 • Om den blir stulen.
 • Om du krockar med ett djur.
 • Vid skadegörelse.

Vid sådana händelser betalar MER-försäkringen 75 procent av vad det kostar att ha en hyrbil och du får behålla hyrbilen under rimlig reparationstid, men inte mer än 45 dagar. Tänk på att försäkringen inte gäller när bilen är inlämnad för underhållsservice, reklamationsarbete eller liknande. Du betalar själv 25 procent av hyrbilskostnaden och står också för kostnaderna för självriskeliminering och andra extra kostnader som kan finnas i hyreskontraktet.

MER-försäkring

Är det viktigt att ha tillgång till din bil i alla lägen ger tilläggsförsäkring MER från Länsförsäkringar ett bra skydd.

Tillägget betalar till exempel:

 • Hyrbil under reparationstiden i upp till 45 dagar
 • 75 procent av kostnaden för en hyrbil
 • Kontant ersättning på 100 kronor per dag istället för hyrbil
 • Ersättning för skador om du krockar med ett djur
 • Ersättning för skador om någon vandaliserat din bil

Vid skadegörelse och kollision med djur, betalas den del av vagnskade-/garantisjälvrisken som överstiger 1 000 kronor.

Gäller hemma och utomlandsFörsäkringen gäller i Sverige, men även på resa i de flesta andra europeiska länder. MER-försäkringen är alltså en extra trygghet för dig även när du bilar utomlands. Om något händer med din bil när du är utomlands, ringer du SOS International, telefon +46 8 670 40 00.

Välj mellan kontanter och hyrbil

Behöver du inte en hyrbil kan du istället välja kontant ersättning. Då får du 100 kronor per dag som du till exempel kan använda på buss- eller taxiresor. Du kan också välja att växla mellan kontant ersättning och hyrbil. Exempelvis kan du ta ut kontant ersättning i fem dagar och sedan hyra en bil över en helg.

Lägre självrisk vid skadegörelse och kollision med djur

Det finns ytterligare en finess med MER-försäkringen. Om du har krockat med ett djur eller om någon gett sig på din bil och förstört den, så betalar försäkringen skadorna på bilen.

Din självrisk – det du själv måste betala – är 1 000 kronor

Den här typen av skador betalas i och för sig också om du har en vagnskadeförsäkring eller fortfarande har en gällande vagnskadegaranti, men i den försäkringen är självrisken högre och du har heller ingen rätt till hyrbil.

Det finns mer information

I den här informationen har vi gett en översiktlig bild av omfattning och innehåll i MER-försäkringen. Fullständiga villkor kan du få genom att kontakta Länsförsäkringar eller på webbplats lansforsakringar.se. Vid en skadereglering är det alltid de fullständiga villkoren som gäller.

Kontakta Länsförsäkringar om något är oklart eller om du har frågor.

Telefon: 031- 63 16 60
Webb: www.lansforsakringar.se
Referera till Carplusförsäkring.

Vad ingår inte leasingavgiften?

Bränsle, vägskatt och avgifter från Transportstyrelsen, eventuella slitagedelar och däckbyte ingår inte i leasingavgiften och avgiften kan öka/minska beroende på räntejusteringar.

 

Vad innebär en hyresjustering?

Hyresjustering innebär att på grund av den allmänna räntan har den månatliga kostnaden på bilen justerats.

Var finner jag Allmänna Villkor?

Här finner du villkoren och svar på de flesta frågor.

  Visa villkoren online

Var skall jag göra service på bilen?

Servicen skall alltid utföras av samma återförsäljare/auktoriserad märkesverkstad som levererade din bil. Du får vid leverans ett värdebevis som skall uppvisas i samband med bokning av service.

Information om service finns med i det avtal du tecknar när bilen levereras.

Varför har jag fått en påminnelse trots att jag betalt?

Om du vet att du har betalt fakturan men ändå fått en påminnelse kan det bero på att betalningen inte hann registreras hos DNB Finans innan påminnelsen skickades ut.

Varför skickar ni ut en faktura när jag betalar via autogiro?

Det är för att informera om aktuell hyra för månaden. På det månatliga underlaget får vi också ut viktig information till alla våra kunder.

Varför är beloppet på min första faktura högre än avtalat?

Detta beror på att du även debiteras interimshyra för de dagar du nyttjar bilen från leverans av bil och fram till startdatum för leasingavtalet . Ett leasingavtal aktiveras alltid per den 1:a i nästkommande månad och hyran betalas alltid i förskott.

Exempel: Bilen levereras den 15 januari, första fakturan kommer att innehålla leasingavgift från 1 februari till 28 februari samt interimshyra för dagarna i januari (15 januari – 31 januari).

Vilka språk kan avtal ingås i?

I dagsläget är det endast möjligt att ingå avtal på svenska.

Vilka tillval kan göras till leasingavgiften?

Eventuella tillval som metallic-lack, vinterhjul, motoruppgradering och automatlåda erbjuds på några märke/modeller och presenteras i samband med erbjudandet.

Tillbehör såsom dragkrok & motorvärmare kan även beställas i samband med erbjudandet av levererande återförsäljare.