Kostnader

Ingår fordonsskatt i privatleasingavtalet?

Nej, fordonsskatt ingår inte i privatleasingavtalet utan betalas av leasingtagaren.

No, vehicle tax is not included in the private leasing agreement but is paid by the lessee.

Jag har tappat bort min faktura. Vad ska jag göra?

Kontakta vår kundtjänst på bilkundtjanst@dnb.se

Kan månadskostnaden i mitt pågående avtal ändras?

Månadskostnaden kan förändras både uppåt och nedåt beroende på det rådande ränteläget då hyresgivarens/bankens upplåningskostnader samt kostnadsbild kan komma att ändras. Om det är så att hyresgivaren kommer ändra månadskostnaden kommer detta som information på fakturan månaden innan ändringen genomförs.

Exempel: För exempelbilen Honda Civic som idag har en kostnad på 2799 kr/mån och den underliggande räntan skulle öka med 0,5 procentenheter ökar månadskostnaden med 61 kr, alltså till 2860kr/mån.

The monthly cost can change both upwards and downwards, depending on the prevailing interest rate situation as the bank’s borrowing costs may change. If it is so that the bank will change the monthly cost, this will be informed on the invoice the month before the change is made.

Example: With an example car which today has a cost of SEK 2799 / month and the underlying interest rate would increase by 0.5 percentage points, the monthly cost increases by SEK 61, to SEK 2860 / month.

När vet jag att mitt autogiro är aktiverat?

När autogirot är godkänt framgår detta på din månatliga faktura. På inbetalningsavin är OCR-numret ersatt med information om att ovanstående belopp kommer debiteras via autogiro.

Vad gäller under avtalstiden?

Tar du väl hand om bilen har du möjlighet att undvika onödiga kostnader när det är dags att lämna tillbaka den. Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt. Håller du dig inom avtalad körsträcka slipper du övermilsdebitering.

Varför har jag fått en påminnelse trots att jag betalt?

Om du vet att du har betalt fakturan men ändå fått en påminnelse kan det bero på att betalningen inte hann registreras hos DNB Finans innan påminnelsen skickades ut.

Varför skickar ni ut en faktura när jag betalar via autogiro?

Det är för att informera om aktuell hyra för månaden. På det månatliga underlaget får vi också ut viktig information till alla våra kunder.

Varför är beloppet på min första faktura högre än avtalat?

Detta beror på att du även debiteras interimshyra för de dagar du nyttjar bilen från leverans av bil och fram till startdatum för leasingavtalet . Ett leasingavtal aktiveras alltid per den 1:a i nästkommande månad och hyran betalas alltid i förskott.

Exempel: Bilen levereras den 15 januari, första fakturan kommer att innehålla leasingavgift från 1 februari till 28 februari samt interimshyra för dagarna i januari (15 januari – 31 januari).