Återlämning

Hur går det till?

När din leasingperiod börjar närma sig sitt slut är det dags att börja tänka på återlämnandet av bilen. Men hur går du till väga och vad är ett normalt slitage på bilen? Börja med att i god tid boka en dag och tid för återlämning av din leasingbil. Inför den besiktning som sker av bilen i samband med att leasingavtalet upphör är det viktigt att tänka på några olika delar. Nedan hjälper dig med den information du behöver för att känna dig trygg inför din återlämning.

Inför återlämnandet

 • Samtliga hyror avseende avtalad tid skall vara betalda. Återlämnas bilen tidigare/ senare än avtalad tid kan detta leda till ökade kostnader. Detta gäller även övermil, dvs att bilen har körts längre än den i leasingavtalet avtalade körsträckan.
 • Vid inspektion och inför att du återlämnar din Carplusbil skall den vara tvättad och rengjord, både ut- och invändigt.
 • Service enligt serviceboken skall vara utförd vid inspektion inför återlämning samt dokumenterad enligt tillverkarens bestämmelser. Utebliven eller felaktigt utförd service resulterar i att garantier upphör att gälla. Detta medför extra kostnader och värdeminskning för leverantör/leasinggivare, och innebär att du blir betalningsskyldig. Läs mer i ditt leasingavtal.
 • Eventuell skadeanmälan ska göras på befintlig skada.
Inför-aterlämning-av-bil

Dags för återlämning

 • Återlämning av bilen sker på samma anläggning som du hämtade ut bilen på.
 • Fordonshandlingar som instruktionsböcker och servicebok skall finnas tillgängliga vid återlämnandet.
 • All utrustning som levererades tillsammans med bilen skall finnas med och vara intakt. Exempel: alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, verktygssats och domkraft.
 • Sommar- respektive vinterhjul ska placeras i bilen tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och hjulsidor.
Återlämning

Efter återlämningen

 • Om eventuell skadeanmälan på befintlig skada saknas vid återlämnandet kommer hyrestagaren av bilen att debiteras hela kostnaden för reparationerna.
 • När besiktningen är genomförd får du en skriftlig rapport. Den anger de konstaterade skador som inte går att hänföra till normalt slitage, och kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för övermil enligt leasingkontraktet skall regleras när bilen återlämnas.
 • Därefter är återlämningen klar och kanske är det dags att hämta ut en ny leasingbil?
Efter-återlämning

Acceptabelt och ej acceptabelt slitage

Det kan vara svårt att veta exakt i vilket skick det är okej att lämna tillbaka bilen i. Det finns nämligen några punkter som måste vara ibockade innan återlämningen. Vi har därför tagit fram en skötselmanual där du kan hitta en guide som förklarar steg för steg gå vad som är acceptabelt och ej acceptabelt slitage på din leasing bil.

Läs mer

traffic-light

Har du frågor om din återlämning?

Ifall du inte fått svar på din fråga via texten ovan eller vill ha hjälp med att boka slutbesiktning är du varmt välkommen att kontakta oss via mejl, telefon eller när vi är online i chatten så hjälper vi dig att känna dig trygg inför återlämningen av din leasingbil.

Kontakta oss

Login för Carplus-säljare

Du är nu inloggad!

Fel vid inloggning, vänligen kontrollera ditt användarnamn och lösenord.

Felmeddelande:

Logga ut