Villkor

I vilket skick skall jag lämna bilen vid återlämnandet?

Kom ihåg att det är du själv som ansvarar för hur din leasingbil sköts. Tar du väl hand om din bil har du möjlighet att undvika onödiga extra kostnader när det är dags att lämna tillbaka den. Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt.

Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos den levererande återförsäljaren/auktoriserad märkesverkstad.

När du återlämnar bilen ska den vara tvättad och rengjord, både ut- och invändigt.

Fordonshandlingar skall finnas tillgängliga (Registreringsbevis, bilprovningens besiktningsprotokoll, instruktionsböcker och servicebok.

All utrustning som levererades då bilen var ny ska finnas med och vara intakta. Exempel: alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul eller motsvarande utrustning, verktygssats, domkraft, ev skivor till navigator etc. Sommar- respektive vinterhjul placeras i bilen tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och hjulsidor.

Eventuella dekaler, klistermärken eller logotyper skall avlägsnas innan återlämnandet.

Efter återlämnande besiktigas din bil och du får en skriftlig rapport. Den anger eventuella skador som har konstaterats och som inte är att hänföra till normalt slitage samt kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för övermil enligt leasingkontraktet ska regleras när bilen återlämnas.

Läs mer i vår Återlämningsguide

När skall jag återlämna bilen och hur går det till ?

Avtalet löper i 36 månader. Leveransmånaden är inte en del av 36-månadersperioden så den totala leasingperioden sträcker sig längre än 36 månader. Bilen ska återlämnas senast efter 36 månader den sista arbetsdagen i månaden. Om du känner dig osäker på när detta datum infaller så kan du se detta i ditt leasingavtal eller kontakta oss direkt i chatten så hjälper vi dig att ta fram det.

Säljaren hos levererande återförsäljaren kommer att kontakta dig cirka en månad innan återlämningsdagen. Innan återlämningsdagen kommer det att göras en besiktning och därefter en får du en skriftlig rapport. Den anger eventuella skador som har konstaterats och som inte är att hänföra till normalt slitage samt kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för övermil enligt leasingkontraktet ska regleras när bilen återlämnas. Om bilen är behäftat med en skada som är anmäld till försäkringsbolaget skall denna skada vara åtgärdad innan återlämningsdagen om det är möjligt.

Läs mer i vår Återlämningsguide

När du återlämnar bilen ska den vara tvättad och rengjord, både ut- och invändigt. Fordonshandlingar skall finnas tillgängliga (Registreringsbevis, bilprovningens besiktningsprotokoll, instruktionsböcker och servicebok.

All utrustning som levererades då bilen var ny ska finnas med och vara intakta. Exempel: alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul eller motsvarande utrustning, verktygssats, domkraft, ev skivor till navigator etc. Sommar- respektive vinterhjul placeras i bilen tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och hjulsidor.

Eventuella dekaler, klistermärken eller logotyper skall avlägsnas innan återlämnandet.

 

Vad händer om jag inte servar bilen?

Det är viktigt att bilen genomgår service och sköts enligt anvisningarna i bilens serviceplan/servicebok.

Utebliven eller felaktigt utförd service resulterar i att garantier upphör gälla, detta medför extra kostnader och värdeminskning för leverantör/leasinggivare och du som leasetagare kommer krävas på ersättning.

Vad händer om jag kör mer än avtalad körsträcka?

Om ni kör mer än avtalade mil så kostar övermilen er 12 kr per mil.

Vad händer vid dödsfall?

Vid dödsfall tillfaller avtalet det dödsbo som upprättas. Kontakta kundtjänst på bilkundtjanst@dnb.se alternativt 08-473 47 10 så hjälper vi till.

Var finner jag Allmänna Villkor?

Här finner du villkoren och svar på de flesta frågor.

  Visa villkoren online

Var skall jag göra service på bilen?

Servicen skall alltid utföras av samma återförsäljare/auktoriserad märkesverkstad som levererade din bil. Du får vid leverans ett värdebevis som skall uppvisas i samband med bokning av service.

Information om service finns med i det avtal du tecknar när bilen levereras.

Vilka språk kan avtal ingås i?

I dagsläget är det endast möjligt att ingå avtal på svenska.

Vilka tillval kan göras till leasingavgiften?

Eventuella tillval som metallic-lack, vinterhjul, motoruppgradering och automatlåda erbjuds på några märke/modeller och presenteras i samband med erbjudandet.

Tillbehör såsom dragkrok & motorvärmare kan även beställas i samband med erbjudandet av levererande återförsäljare.