Privatleasing

Får jag föra ut en leasad bil utanför Sverige?

För färd utom Norden krävs hyresgivarens skriftliga medgivande.

För mer information kontakta vår kundtjänst på bilkundtjanst@dnb.se i god tid innan resa.

Får jag teckna ett privatleasingavtal?

Du måste ha en tillsvidareanställning alternativt längre vikariat som sträcker sig över hyrestiden, inte ha några betalningsanmärkningar, inneha ett giltigt körkort och ha ett svenskt personnummer samt vara skriven i Sverige. Avtalet är personligt och det är inte möjligt att teckna ett avtal åt sina barn. Körkortsnummer kontrolleras alltid vid avtalssignering.

You must have a permanent contract or a longer temporary position that extends over the rental period, not have any payment remarks, hold a valid driving license and have a Swedish personal ID number and be written in Sweden. The agreement is personal and it is not possible to sign an agreement for their children. Driving license number is always checked when signing a contract.

Jag har flyttat. Bör jag anmäla det till er?

Ja, det kan ni göra via ett flyttkort eller genom att kontakta kundtjänst på bilkundtjanst@dnb.se.

Kan jag avbryta kontraktet i förtid?

Ja, du har alltid rätt att säga upp leasingavtalet i förtid, men det är förknippat med en kostnad.

Kostnaden för att bryta avtalet i förtid uppgår till 40% av kvarvarande månadskostnaderna för den återstående leasingperioden. Om du väljer att säga upp avtalet under de första 12 månaderna så tillkommer det utöver ovan även 100% av månadskostnaderna från månadens uppsägning till månad 12.

Exempel: Om du säger upp avtalet månad 7 utgår det således en kostnad på 100% för månad 8,9,10,11 och 12. För månad 13-36 utgår därefter en kostnad om 40% av månadskostnaderna.

Exempel 2: Om du säger upp avtalet månad 18 så utgår en kostnad om 40% av de återstående månadskostnaderna för 19-36.

Om du väljer att säga upp avtalet när det återstår tre månader eller mindre kostar det 100% av månadskostnaden för de återstående månaderna.

Utöver ovan, kan det enligt avtal, även tillkomma eventuell kostnad för onormalt slitage och övermilskostnad för körda mil utöver den beräknade genomsnittliga körsträckan per månad. Genomsnittlig körsträcka beräknas genom att avtalad körsträcka divideras med leasingperioden.

För mer information eller vidare diskussion, kontakta den återförsäljare där du hämtade ut din bil.

Kan jag köpa bilen efter att mitt leasingkontrakt löpt ut?

Kontakta din levererande återförsäljare vid frågor som berör köp av leasingfordon efter återlämningen.

Kan jag välja en annan kontraktstid än 3 år?

För nya bilar gäller 3 år och max 6 000 mil totalt.

Är ni intresserad av en kortare period har vi lanserat ett nytt koncept ”Pre Owned” där vi erbjuder 18 månader på nästan nya bilar.

Kan jag överlåta mitt leasingkontrakt?

Överlåtelseförfrågan måste ställas till levererande återförsäljare då det är denna som äger bilen när hyresavtalet löper ut. Återförsäljaren tar sedan beslut om överlåtelse ihop med finansbolaget efter sedvanlig kreditprövning. En administrativ avgift vid en överlåtelse tillkommer.

Körkort, vad gäller?

Leasingtagaren/brukaren måste inneha ett giltigt körkort i Sverige under hela leasingperioden. Vid ansökan måste 4d nummer från körkort fyllas i. Har du ett utländskt körkort så måste det vara giltigt i Sverige under hela leasingperioden. Du kommer vid kontakten med återförsäljaren behöva lämna kopia på fram och baksidan av ditt körkort.  Utländska körkort är giltiga i Sverige ett år från det man blev folkbokförd i Sverige. Körkort från EES land samt Japan och Schweiz, kan man byta till ett Svenskt.

Är körkoret från annat land, så får du ta ett nytt Svenskt, på vanligt sätt.

Mer information finns på denna länk  https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/har-korkort/utlandska-korkort/korkort-fran-lander-utanfor-ees/

Vad ingår i leasingavgiften?

I leasingavgiften ingår utöver månatlig hyra för fordonet, försäkring genom Länsförsäkringar och service under 36 månader och avtalad körsträcka genom levererande återförsäljare.

Vad ingår inte leasingavgiften?

Bränsle, vägskatt och avgifter från Transportstyrelsen, eventuella slitagedelar och däckbyte ingår inte i leasingavgiften och avgiften kan öka/minska beroende på räntejusteringar.