Behöver jag serva och besikta min leasingbil?

MG-Marvel-R-trunk-front

Service av leasingbil

Även om din leasingbil är helt ny och inte har några synliga problem, är det viktigt att den får regelbunden service. Det beror på att en ny bil faktiskt behöver inledande underhåll för att se till att alla komponenter fungerar som de ska och för att säkerställa en lång livslängd för fordonet. Genom att serva bilen regelbundet kan dessa problem upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede, vilket minskar risken för reparationer senare. Dessutom kan vissa delar, som olja och filter, behöva bytas ut eller justeras för att säkerställa optimal prestanda och bränsleeffektivitet.

En service av en ny bil innebär olika kontroller och åtgärder för att säkerställa att bilen är i gott skick och fungerar som den ska. Vid en servicekontroll kan teknikern genomföra följande åtgärder:

1. Oljebyte och filterbyte: Oljan och oljefiltret kommer att bytas ut för att se till att motorn smörjs korrekt och för att undvika slitage på motor- och rörliga delar.

2. Kontroll av viktiga komponenter: Teknikern kommer att inspektera och kontrollera bilens bromssystem, däck, stötdämpare, ljus, batteri, kylsystem och andra viktiga komponenter för att säkerställa att de fungerar som de ska.

3. Diagnostik och felsökning: Eventuella felkoder och problem som registrerats i bilens styrenhet kommer att avläsas och analyseras för att identifiera eventuella fel eller avvikelser.

4. Justering och åtgärder: Om några problem upptäcks kommer teknikern att justera eller åtgärda dem. Det kan innebära att byta ut slitna delar, justera motorparametrar eller utföra andra åtgärder för att återställa optimal prestanda.

Genom att regelbundet serva din leasingbil säkerställer du att den förblir i gott skick och att eventuella problem upptäcks och åtgärdas i tid. Detta kan bidra till att förlänga bilens livslängd, optimera bränsleeffektiviteten och ge dig en trygg och säker körupplevelse.

Att besikta en leasingbil

När det gäller besiktning är det viktigt att följa lagstadgade regler och tidsramar för att upprätthålla trafiksäkerheten och säkerställa att din leasingbil uppfyller alla krav. Besiktning av en leasingbil följer i stort sett samma procedur som besiktning av en bil som ägs direkt av föraren. Det är du som leasingtagare som är ansvarig över att se till att bilen besiktas i tid. Besiktning av en ny bil sker senast 36 månader efter att den togs i bruk. Vid leasing är det oftast när bilen har registrerats i förtid som den behöver besiktas innan återlämning. Är du osäker om din bil är registrerad i förtid kan du dubbelkolla det med din återförsäljare. Om din leasingbil passerar besiktningen och uppfyller kraven kommer du att få ett besiktningsintyg som bevisar att fordonet är godkänt och trafiksäkert. Detta intyg kan vara viktigt att ha i händelse av att du behöver visa upp det för myndigheter eller leasingbolaget.

Genom att serva och besikta din leasingbil tar du hand om din investering och gör din körupplevelse både säkrare och mer problemfri. Har du fler funderingar om hur service och besiktning fungerar på Carplus? Kolla in vår FAQ där vi har samlat de vanligaste frågorna.

__________________

2023-07-17