WLTP – Så påverkas fordonsskatten 2020

tesla-snabbladdning

I tider då miljömål och utsläppsgränser hela tiden står väldigt högt på den politiska dagordningen så är det numera oundvikligt att det privata bilägandet påverkas av detta. Särskilt i och med införandet av bonus malus-systemet för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar där utsläppsvärden läggs till grund för fordonsskatten.

Men utsläppsmätningar har länge varit en del av bilbranschens rutinmässiga så kallade körcyklar. Dessa modellspecifika tester är ett sätt att få en rättvisande bild av bilars bränsleförbrukning och utsläpp.

När det kommer till körcyklar för personbilar så finns det sedan 2015 en internationell världsstandard som kommit att kallas för Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Den håller successivt på att ersätta regionala standarder så som Europeiska New European Driving Cycle (NEDC) och Extra-Urban Driving Cycle (EUDC), Amerikanska EPA Federal Test Procedure (FTP-75) samt Japanska 10 Mode och JC08.

För Sveriges del så kommer alla personbilar registrerade efter 1 januari 2020 att utvärderas i enlighet med WLTP. Men vad är det egentligen som kännetecknar denna körcykel?

Vad innebär WLTP?

Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) utformades ursprungligen 2015 och är sedan 2017 erkänd internationell standard för utvärdering av fordons bränsleförbrukning och utsläpp. Testmetoden är ett direkt resultat av att de tidigare vanligt förekommande metoderna inte ansågs vara tillräckligt representativa för verkliga förhållanden.

När testet utförs så låter man fordonet genomgå ett antal tester som är anpassade för att vara så rättvisande som möjligt för fordonets drift under verkliga förhållanden. Vad som skiljer WLTP från äldre testmetoder är att testen sker under högre hastigheter, mer varierade körförhållanden, längre avstånd och tar i åtanke hastighetsförändringar samt såväl kall- som varmstart.

Varför kom WLTP att ersätta NEDC?

Den senaste åren så har kritiken mot NEDC varit ganska intensiv. Anledningen är att det har visat sig att medan denna tidigare testmetod var rättvisande för äldre bilar och körsätt, så har den inte hängt med i den samtida utvecklingen. Man har helt enkelt upptäckt att de testvärden uppmäts när moderna bilar testas med NEDC inte är representativa för verkligheten. Såväl bränsleförbrukningen som utsläppsvärdena motsvarar inte vad som uppstår under normala körförhållanden.

När arbetet med WLTP inleddes under 2015 så var det just dessa saker som man vill åtgärda. Därför är denna nya testmetod utformad med moderna bilar och körsätt i åtanke. Även om det är mer rättvisande så har det resulterat i att en relativt sett stort mängd bilmodeller har fått uppskrivna utsläppsvärden.

Vad betyder övergången för privatpersoner?

Från och med 1 januari 2020 kommer det att vara WLTP som helt och hållet avgör fordons miljöavtryck så det är även dessa siffror som kommer att ligga till grund för beräkningen av bonus malus-skatten. Exakt vad det kommer att innebära varierar så klart mellan olika bilmodellen. För många miljöbilar kommer det inte göra särskilt stor skillnad. Men för bensin- och dieselbilar så kommer det med största sannolikhet att innebära att deras utsläppsvärden kommer att bli högre. Inte på grund av förändringar i fordonsteknik, utan just på grund av tillämpningen av nya testrutiner. Värt att poängtera är att det endast kommer gälla fordon som nyregistreras efter övergången till WLTP.  Redan etablerade utsläppsvärden kommer därför inte att påverkas eller förändras.

Har ni några frågor angående WLTP eller hur den förändrade fordonsskatten påverkar just er, tveka inte på att höra av er i chatten eller på info@carplus.se.