Bonus malus: Så fungerar fordonsbeskattningen

parkerad-tesla-har-fått-skattebonus-enligt-bonus-malus

Begreppet härstammar från latin och i detta hänseende åsyftar det att man belönar (bonus) användandet av bilar med låga utsläpp och straffar (malus) användandet av bilar med höga utsläpp.

Vilken skattemässig skillnad innebär det nya systemet?

Det nya systemet ersätter inte helt och hållet den gamla fordonsbeskattningen, utan är mer som ett sorts komplement till befintlig beskattning. Miljöanpassade fordon vars koldioxidutsläpp inte överstiger 60 g/km får en återbäring på upp till 60 000 kronor i samband med fordonets inköp. Fullt belopp ges endast för bilar som helt saknar utsläpp. Vanliga bensin- och dieseldrivna fordon får däremot en förhöjd fordonsskatt under fordonets tre första år i användning. Den förhöjda skatten ökar i förhållande till gram koldioxid per kilometer som släpps ut.

Varför införs bonus malus?

Anledningen till dess införande är att man på politisk nivå vill stimulera användningen av elfordon och miljömässigt hållbara transporter. Man vill helt enkelt skattemässigt skapa incitament att använda biodrivmedel snarare än bensin och dieselbränslen.

Vilka bilar omfattas?

Systemet gäller personbilar i klass 1 och 2, vilket motsvarar vanliga bilar, husbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Men för bilar som registrerades innan 1 juli 2018, eller som tillverkades innan 2018, så gäller oförändrad fordonsskatt. Detta innebär att malus gäller bensin- och dieseldrivna med fordonsår 2018 eller äldre med koldioxidutsläpp överstigande 95 gram koldioxid per kilometer. Bonus gäller däremot endast bilar vars utsläpp understiger 60 gram koldioxid per kilometer.

Innebär det några förändringar för äldre miljöbilar?

Det har även genomförts en del andra förändringar som har praktiska implikationer för miljöbilsägande. Särskilt då miljöbilsbegreppet i väldigt stor utsträckning har revideras, och inte längre har samma skattemässiga innebörd. Om du i nuläget omfattas av det äldre systemet så kommer du däremot fortfarande ha rätt till eventuella förmåner.

För att få skattelättnader eller återbäring för nya bilar är det numera ett måste att bilen omfattas av bonus malus, vilket innebär att det inte automatiskt finns skattelättnader för bilar som tidigare skulle ha omfattas av supermiljöbilspremien eller de äldre reglerna gällande skattebefriade miljöbilar.

Vem ansvarar för systemet och var man kan vända sig med frågor?

Precis som med fordonsskatt så ligger ansvaret för bonus malus-systemet helt och hållet hos Transportstyrelsen. Om man har frågor och funderingar, eller vill beräkna sin eventuella bonus (premie) eller förhöjda fordonsskatt (bonus), så är det bara att kontakta dem eller använda deras enkla tjänst för uträkning av fordonsskatt som finns tillgänglig på deras hemsida.

Är det något annat man bör tänka på?

Något som har skapat viss förvirring är att man från och med 2020 kommer att mäta utsläpp med hjälp av WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) istället för NEDC (New European Driving Cycle). Många befarar att detta kommer påverka förmånerna med elbilar då det förstnämnda systemet enligt utsago är mer strikt och resulterar i högre utsläppsvärden. Därför rekommenderar många att man avvaktar med nyköp tills dess att de nya testrutinerna har börjat tillämpas.