Information om hyresjustering

Hur fungerar hyresjusteringen?

Har du senare tid fått en hyresjustering och betalar mer nu? Detta beror på att bankernas upplåningskostnader har blivit högre vilket gör att hyran kan justeras månadsvis för att fortsatt kunna finansiera bilen ni leasar. Din leasingavgift är rörlig och beräknas efter bilens inköpspris, antal månader, ett bestämt garanterat restvärde vid leasingperiodens slut, månadskostnaden för eventuella tilläggstjänster (t.ex. service och försäkring) och leasinggivarens aktuella ränta (upplåningskostnad för finansiering av bilen). Förändrade marknadsförutsättningar påverkar fortsatt den allmänna räntenivån och bankernas upplåningskostnader blir fortsatt högre.

Har du fortfarande inte fått svar på din fråga?

Om du fortsatt känner dig osäker på hur upplägget fungerar är du varmt välkommen att kontakta oss i chatten eller läsa mer på vår FAQ.

Starta chatt     FAQ

Login för Carplus-säljare

Du är nu inloggad!

Fel vid inloggning, vänligen kontrollera ditt användarnamn och lösenord.

Felmeddelande:

Logga ut